O. Jacek Salij
Praca nad wiar

Teksty zostały zamieszczone za zgodą Autora


Liczba znalezionych dokumentów: 49
Boga naprawd? poznaje si? dopiero w postawie zawierzenia
Czy chrze?cija?stwo by?o kiedy? ?ydowsk? sekt??
Czy Pan Jezus by? zdeterminowany proroctwami?
Czy w ?yciu wiecznym odnajdziemy naszych bliskich?
Czy wolno wierzy? w sny?
Czy?by Ewangelia by?a przeznaczona tylko dla wybranych?
Dar j?zykw
Do czego jeste?my przeznaczeni?
Dotkni?cie przez kochaj?cego Boga
Dzie? ?wi?ty ?wi?ci?
Ile lat mia? Matuzalem?
Katolicy na nabo?e?stwie protestanckim
Ktrzy protestanci s? naszymi bra?mi?
Lojalno?? wobec zmar?ych
Milczenie Boga
"Nie wida? po was, ?e?cie odkupieni"
Niegodni ksi??a
Nowy Testament na temat prymatu Piotra
O z?ym przyjmowaniu darw Bo?ych
Okrutna kara za drobne przewinienie
Oskar?enia pod adresem soboru
Powinno?? ma??e?ska
Pozaziemskie cywilizacje
Problem wsp?pracy ze z?em
Przypowie?? o nieuczciwym zarz?dcy
Psalmy z?orzecz?ce
Stosunek Ko?cio?a do niewolnictwa
Stworzenie cz?owieka i ewolucja
Szuka? wyj?cia z sytuacji bez wyj?cia
Trz?sienia ziemi
Walka Jakuba z Bogiem
Wierzymy wsplnie z innymi
Za kogo powinni?my si? modli??
Zbawienie dzieci zmar?ych bez chrztu
Sex shopy
Znale?? miar? w naszym stosunku do zwierz?t
Orzekanie w sprawach rozwodowych
Czy moje ma??e?stwo jest wa?ne?
Komunia ?wi?ta pod dwiema postaciami
Czy dogadamy si? na temat prymatu papie?a?
Czy?by Pan Jezus si? pomyli??
Rozgniewany Bg i mi?osierna Matka
Nasze ?ale do Pana Boga
"By?am chora psychicznie"
Niech rozpali si? w nas dar bierzmowania!
L?k przed spowiedzi?
Sk?d w nas taka ?atwo?? do nieuczciwo?ci?
Niepokj, czy Bg stoi po stronie prawdy
Cuda prawdziwe i fa?szywe
 

POWRÓT NA STRONĘ
GŁÓWNˇ POWRÓT DO MENU BIBLIOTEKA WIRTUALNA