ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

List Apostolski
Ojca Świętego Jana Pawła II

do biskupów,
duchowieństwa i wiernych,
o Różańcu Świętym

W Watykanie, dnia 16 października 2002 roku, na początku dwudziestego piątego roku mego Pontyfikatu.

Jan Paweł II, papież
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU INNE ENCYKLIKI