KONGREGACJA WYCHOWANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
PERSONA HUMANA

Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej

Franjo Kard. Šeper
Prefekt

Jérôme Hamer OP
Abp tyt. Loreny
Sekretarz

Dan w Rzymie, w siedzibie Świętej Kongregacji dla Nauki Wiary, dnia 29 grudnia 1975 roku.
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU INNE ENCYKLIKI