Kongregacja Wychowania Chrześcijańskiego
Persona humana
SPIS TREŚCI
 • WSTĘP
 • ROZDZIAŁ I KOŚCIÓŁ MA OBOWIĄZEK INTERWENCJI
 • ROZDZIAŁ II GODNOŚĆ CZŁOWIEKA A POSZANOWANIE PRAWA NATURALNEGO I OBJAWIENIA
 • ROZDZIAŁ III STAŁE NAUCZANIE KOŚCIOŁA
 • ROZDZIAŁ IV STOSUNKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
 • ROZDZIAŁ V STOSUNKI HOMOSEKSULANE
 • ROZDZIAŁ VI ONANIZM CIĘŻKIM NARUSZENIEM MORALNOŚCI
 • ROZDZIAŁ VII "WYBÓR PODSTAWOWY" A "GRZECH CIĘŻKI"
 • ROZDZIAŁ VIII POZYTYWNE WARTOŚCI CZYSTOŚCI
 • ROZDZIAŁ IX ASCEZA CHRZEŚCIJAŃSKA
 • ROZDZIAŁ X OBOWIĄZKI BISKUPÓW, RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW

  KOŚCIÓŁ MA OBOWIĄZEK INTERWENCJI

   2.  Pośród tego umysłowego zamętu i zepsucia obyczajów Kościół nie może zachowywać się obojętnie. Chodzi bowiem o zagadnienie rzeczywiście największej rangi czy to dla osobistego życia chrześcijan, czy też dla życia społecznego naszych czasów2 .

  Każdego dnia Biskupi doświadczalnie poznają wzrastające trudności, jakich doznają zarówno chrześcijanie w przyjmowaniu zdrowej nauki obyczajów - a w szczególny sposób nauki o sprawach należących do płci - jak i duszpasterze w skutecznym przedstawianiu tej nauki. Wiedzą oni dobrze, że urząd duszpasterski zobowiązuje ich by w sprawie tak wielkiej wagi zaradzali potrzebom swoich wiernych. I rzeczywiście niektórzy Biskupi i pewne Konferencje Biskupie wydali już znakomite dokumenty w tej sprawie. Ponieważ jednak wszędzie szerzą się błędne poglądy i wynikłe stąd wypaczenia w postępowaniu, Święta Kongregacja dla Nauki Wiary, stosownie do swego zadania w Kościele Powszechnym3 i z polecenia Papieża, uznała za konieczne ogłosić tę Deklarację.

  PRZYPISY:

  1. [«] Por. Sob. Wat. II, Konstytucja Gaudium et spes, n. 47: AAS 58(1966), s. 1067.
  2. [«] Por. Konstytucja Apostolska Regimini Ecclesiae universae, 15 sierpnia 1967, n. 29: AAS 59(1967), s. 897.

  WSTĘP. NA POCZĄTEK ROZDZIAŁU ROZDZIAŁ II. GODNOŚĆ CZŁOWIEKA A POSZANOWANIE PRAWA NATURALNEGO I OBJAWIENIA
  POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU INNE ENCYKLIKI Kongregacja Wychowania Chrześcijańskiego, Persona humana