Kongregacja Wychowania Chrześcijańskiego
Persona humana
SPIS TREŚCI
 • WSTĘP
 • ROZDZIAŁ I KOŚCIÓŁ MA OBOWIĄZEK INTERWENCJI
 • ROZDZIAŁ II GODNOŚĆ CZŁOWIEKA A POSZANOWANIE PRAWA NATURALNEGO I OBJAWIENIA
 • ROZDZIAŁ III STAŁE NAUCZANIE KOŚCIOŁA
 • ROZDZIAŁ IV STOSUNKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
 • ROZDZIAŁ V STOSUNKI HOMOSEKSULANE
 • ROZDZIAŁ VI ONANIZM CIĘŻKIM NARUSZENIEM MORALNOŚCI
 • ROZDZIAŁ VII "WYBÓR PODSTAWOWY" A "GRZECH CIĘŻKI"
 • ROZDZIAŁ VIII POZYTYWNE WARTOŚCI CZYSTOŚCI
 • ROZDZIAŁ IX ASCEZA CHRZEŚCIJAŃSKA
 • ROZDZIAŁ X OBOWIĄZKI BISKUPÓW, RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW

  WSTĘP1

   1.  Osoba ludzka - zdaniem współczesnych uczonych - jest tak dogłębnie przeniknięta płciowością, że płciowość trzeba zaliczyć do głównych czynników kształtujących życie człowieka. W rzeczy samej właśnie z płci wypływają te charakterystyczne cechy, które w dziedzinie biologicznej, psychologicznej i duchowej osobę czynią mężczyzną i kobietą, i które dlatego mają ogromną wartość i znaczenie dla rozwoju dojrzałości poszczególnych ludzi i ich włączania się w życie społeczne. Dlatego dzisiaj - co każdy łatwo może zauważyć - sprawy dotyczące seksualności są przedmiotem, o którym często publicznie rozprawia się w książkach, dziennikach i periodykach oraz w innych środkach przekazu społecznego.

  Tymczasem coraz bardziej przybiera na sile zepsucie obyczajów; do najpoważniejszych tego oznak należy zaliczyć nadawanie seksualności przesadnego znaczenia. Z pomocą środków przekazu społecznego oraz widowisk to zepsucie postąpiło tak daleko, że wdarło się do dziedziny wychowania i skaziło opinię publiczną.

  W tym stanie rzeczy, o ile z jednej strony wychowawcy, nauczyciele i moraliści zdołali przyczynić się do tego, że wartości właściwe każdej płci ukazały się w jaśniejszym świetle i odpowiedniej zostały włączone w praktykę życia, to z drugiej strony inni przedstawili poglądy i sposoby postępowania, które sprzeciwiają się słusznym wymaganiom moralności ludzkiej, a nawet posunęli się tak daleko, że utorowali drogę do swobody hedonistycznej.

  Stąd doszło do tego, że także u chrześcijan zasady, normy moralne i obyczaje aż dotąd wiernie zachowywane, w ciągu niewielu lat zostały gwałtownie zakwestionowane, i wobec tylu rozpowszechnionych poglądów przeciwnych nauce otrzymanej od Kościoła wielu stawia sobie dziś pytanie, co jeszcze obecnie winni uznawać za prawdę.

  PRZYPISY:

  1. [«] Nagłówki, których brak w tekście łacińskim Deklaracji, dodane są wg tekstu włoskiego (za tłumaczeniem "krakowskim" z 1976 r.).

    NA POCZĄTEK ROZDZIAŁU ROZDZIAŁ I. KOŚCIÓŁ MA OBOWIĄZEK INTERWENCJI
  POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU INNE ENCYKLIKI Kongregacja Wychowania Chrześcijańskiego, Persona humana