Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego

Zasadnicze cechy wychowania seksualnego

Wiliam Kard. Baum
Prefekt

Antonio M. Javierre
Abp tyt. Mety
Sekretarz

Rzym, 1 listopada 1983 roku w Dzień Wszystkich Świętych.
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU INNE ENCYKLIKI