Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego
Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości
SPIS TREŚCI
 • WSTĘP
 • ROZDZIAŁ I NIEKTÓRE PODSTAWOWE ZASADY
 • ROZDZIAŁ II ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PODEJMOWANIU WYCHOWANIA SEKSUALNEGO
 • ROZDZIAŁ III WARUNKI I SPOSOBY WYCHOWANIA SEKSUALNEGO
 • ROZDZIAŁ IV NIEKTÓRE PROBLEMY SZCZEGÓŁOWE
 • WNIOSKI

  WNIOSKI

  PRZYNAGLAJĄCA POTRZEBA WYCHOWANIA SEKSUALNEGO
   106.  Z powyższych refleksji wynika, że w aktualnej sytuacji społeczno-kulturowej pilną sprawą jest zapewnienie dzieciom dorastającym i młodzieży wychowania emocjonalno-seksualnego pozytywnego i stopniowego, stosując się do wskazań Soboru. W dziedzinie tej przemilczanie nie jest odpowiednim sposobem postępowania, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę licznych "potajemnych stręczycieli", posługujących się sugestywnym językiem. Ich wpływ obecnie jest niezaprzeczalny: tym bardziej więc do rodziców należy czuwanie nie tylko nad tym, by naprawiać zło spowodowane nieodpowiednimi szkodliwymi wpływami, ale zwłaszcza nad tym, by w porę zabezpieczyć własne dzieci, zapewniając im pozytywne i przekonywające wychowanie.
  PIERWSZORZĘDNE ZADANIA RODZICÓW
   107.  Obrona podstawowych praw dziecka i dorastających dla zapewnienia harmonijnego i pełnego rozwoju osobowości, zgodnego z godnością dziecka Bożego, jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców. Dojrzałość osobowa wymaga bowiem ciągłości w procesie wychowawczym, zagwarantowanym przez miłość i zaufanie, które są właściwością środowiska rodzinnego.
  ODDZIAŁYWANIE SZKOŁY W POROZUMIENIU Z RODZINĄ
   108.  W pełnieniu swej misji Kościół ma obowiązek i prawo zajmowania się moralnym wychowaniem ochrzczonych. Działanie szkoły w całym wychowaniu, szczególnie zaś w tak delikatnej dziedzinie, winno być uzgodnione z rodziną. Zakłada to u wychowawców i osób współdziałających - jako że są oni za wychowanie odpowiedzialni wprost lub pośrednio - prawego sądu, co do celowości ich działania i przygotowania koniecznego do poruszania tego problemu z delikatnością i w klimacie pełnego pogody zaufania.
  WYCHOWANIE INDYWIDUALNE
   109.  Warunkiem skuteczności informacji i wychowania emocjonalno-seksualnego jest działanie roztropne i we właściwym czasie, językiem dostosowanym, i raczej indywidualne. Rezultat tego wychowania będzie w dużej mierze zależał od ludzkiej i chrześcijańskiej perspektywy, w jakiej wychowawca przedstawi wartość życia i miłości.
  WYCHOWANIE OŚWIECONE PRZEZ WIARĘ
   110.  Chrześcijański wychowawca niezależnie od tego, czy jest ojcem czy matką rodziny, nauczycielem, kapłanem lub kimkolwiek odpowiedzialnym w tej dziedzinie, może zwłaszcza dziś być kuszony żeby zepchnąć na innych zadanie, które wymaga tyle delikatności, osądu, cierpliwości, odwagi, a które wymaga również szlachetności i zaangażowania ze strony wychowanka. Trzeba więc raz jeszcze na zakończenie potwierdzić, że ten aspekt działania wychowawczego jest przede wszystkim dla chrześcijanina sprawą wiary i ufnego sięgania po łaskę: każdy bowiem wymiar wychowania seksualnego bierze swe natchnienie w wierze, z niej też i z łaski czerpie niezbędną siłę. List św. Pawła do Galatów umieszcza opanowanie i umiarkowanie w dziedzinie tego, co tylko Duch Święty jest w stanie dopełnić w człowieku wierzącym. To Bóg udziela światła, to Bóg ofiaruje wystarczającą moc65 .
  APEL KONFERENCJI EPISKOPATÓW
   111.  Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego zwraca się do Konferencji episkopatów z apelem, aby się przyczyniły do zespolenia wysiłku rodziców, wspólnot chrześcijańskich i wychowawców celem solidarnego działania w dziedzinie tak istotnej dla przyszłości młodzieży i dobra społeczeństwa. Zachęca do podjęcia owego zaangażowania wychowawczego w duchu wzajemnego zaufania i w jak największym poszanowaniu praw i specyficznych kompetencji na drodze do pełnej chrześcijańskiej formacji.

  PRZYPISY:

  1. [«] Zob. Ga 5,22-24.

  ROZDZIAŁ IV. NIEKTÓRE PROBLEMY SZCZEGÓŁOWE NA POCZĄTEK ROZDZIAŁU  
  POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU INNE ENCYKLIKI Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości