HUMANUM GENUS

Encyklika Jego Świątobliwości
Pana Naszego
Leona XIII
z opatrzności Bożej papieża
(O masonerii)

Do wszystkich Patriarchów, Prymasów,
Arcybiskupów i Biskupów
świata katolickiego, w łasce i jedności
ze Stolicą Apostolską pozostających

Czcigodni Bracia, Pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie! Dan w Rzymie u św. Piotra, dnia 20 kwietnia 1884 r. pontyfikatu Naszego roku siódmego.

Leon XIII, papież
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU INNE ENCYKLIKI