POPULORUM PROGRESSIO

Encyklika Ojca Świętego Pawła VI
O popieraniu rozwoju ludów

Do biskupów, kapłanów, zakonników
do wiernych całego świata katolickiego
oraz do wszystkich ludzi dobrej woli

Czcigodni Bracia i ukochani Synowie,
pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie
Dan w Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 26 marca w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, roku 1967, czwartego Naszego Pontyfikatu. w trzynastym roku mego pontyfikatu.

Paweł VI, papież
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU INNE ENCYKLIKI