w

Filozofia Kaizen: Jak utrzymać przewagę dzięki ciągłemu doskonaleniu

Filozofia Kaizen wywodzi się od  japońskiego słowa Kai zen oznaczającego “ciągłe doskonalenie”. Wynika to z faktu, że zostało ono opracowane jako podejście do poprawy wydajności produkcji. Wydarzenie Kaizen (znane także jako program ciągłego doskonalenia) to zestaw działań, które koncentrują się na ciągłym doskonaleniu. Mogą one przybierać formę spotkań, procesów, technologii lub przestrzeni fizycznych, w których można wprowadzać usprawnienia. Wydarzenia kaizen polegają na tworzeniu kultury ciągłego doskonalenia poprzez wprowadzanie małych, ale skutecznych zmian, które poprawiają wydajność i efektywność procesów produkcyjnych. W tym artykule wyjaśniono, co oznacza Kaizen, jaka jest jego historia, zastosowania i przykłady Kaizen w działaniu.

kai zen

Co to jest Kaizen?

Kaizen oznacza ulepszanie rzeczy poprzez ciągłe działanie. Jest to kluczowa koncepcja Kaizen. Jest to koncepcja wprowadzania stopniowych ulepszeń, które poprawiają wydajność i efektywność procesów produkcyjnych. Ulepszenia procesów produkcyjnych są często opisywane jako ciągłe, przewidywalne i prowadzone przez doskonalenie. Kaizen to koncepcja, która jest używana do opisania wszystkich tych rzeczy. Ponadto “kaizen” oznacza “ciągłe doskonalenie”.

Historia Kaizen

Japońscy inżynierowie opracowali koncepcję ciągłego doskonalenia (znaną jako kaizen) jako sposób na zwiększenie efektywności produkcji przemysłowej. Kaizen jest stosowany w produkcji od ponad 100 lat i nadal jest bardzo skutecznym sposobem na poprawę produkcji. Słowo “kaizen” pochodzi od nazwy XVI-wiecznej japońskiej techniki produkcyjnej zwanej wytwarzaniem broni. W technice tej głównym celem było utrzymanie tempa postępu technicznego na jak najniższym poziomie poprzez częste wprowadzanie drobnych ulepszeń w jakości surowców i pracy wykorzystywanej w procesie produkcji. Broń produkowana w ten sposób była często prymitywna i wykonana z materiałów niskiej jakości. Aby przyspieszyć ten proces, rzemieślnicy wprowadzali drobne, ciągłe usprawnienia w swojej pracy. Ulepszenia te nazywane są “kaizens”.

Rodzaje Kaizen

Istnieje wiele rodzajów Kaizen, ale cztery najbardziej powszechne to doskonalenie procesów, doskonalenie sprzętu, zarządzanie zmianą i szkolenie ludzi.

Kiedy stosować Kaizen

Istnieje wiele sytuacji, w których Kaizen jest użyteczny. Najbardziej oczywiste z nich to wczesne etapy projektu, kiedy brakuje zrozumienia procesu lub mamy do czynienia z natłokiem zadań. Celem spotkań Kaizen jest doprowadzenie do sytuacji, w której wszyscy będą się zgadzać, dzięki temu, że różne grupy będą pracować nad określonymi etapami projektu. Na przykład jeden zespół może być odpowiedzialny za zwiększenie zdolności produkcyjnych, podczas gdy inny pracuje nad poprawą identyfikowalności produktów z fabryki.

Kluczowe wnioski

Firmy, które odniosły sukces, stosują trzyczęściowy proces wdrażania ciągłego doskonalenia: Zidentyfikuj wąskie gardła procesu i usprawnij go, identyfikując pierwotne przyczyny i eliminując nieefektywne lub mało wartościowe etapy. Podsumowanie wyników działań doskonalących i podsumowanie skutków długoterminowych. Zautomatyzuj jak największą część procesu i wykorzystaj narzędzia takie jak story mapping, narzędzia wizualne i powiązane dane do zbierania danych i tworzenia spostrzeżeń. Zbuduj kulturę ciągłego doskonalenia poprzez wprowadzanie małych, ale skutecznych zmian, które poprawiają wydajność i efektywność procesów produkcyjnych.

Księga Powtórzonego Prawa rozdział 29

olejek cytrynowy

olejek cytrynowy co to jest i jakie ma właściwości?