w

Księga Powtórzonego Prawa rozdział 27

MOWY KOŃCOWE

Spisanie Prawa

1 Mojżesz razem ze starszymi Izraela wydał taki nakaz: Zachowajcie całe to Prawo, które ja wam dziś ogłaszam.
2 A po przejściu Jordanu do ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, postawisz wielkie kamienie i pobielisz je wapnem. 3 Wypiszesz wszystkie słowa tego Prawa po przejściu, aby wkroczyć do ziemi, którą wam daje Pan, Bóg twój – ziemi opływającej w mleko i miód – jak wam przyrzekł Pan, Bóg ojców waszych. 4 Gdy przejdziecie Jordan, postawicie te kamienie, jak ja wam dziś nakazuję, na górze Ebal i wapnem je pobielicie. 5 I wystawicie tam ołtarz ku czci Pana, Boga swego, ołtarz z kamieni, których nie obrabiało żelazo. 6 Z kamieni nieciosanych zbudujecie ten ołtarz dla Pana, Boga swego, i złożycie na nim ofiary całopalne ku czci Pana, Boga swego. 7 Jemu złożycie też ofiary biesiadne, spożyjecie je na miejscu i będziecie się cieszyć wobec Pana, Boga swego. 8 Na kamieniach wypiszecie wszystkie słowa tego Prawa. Wyryjcie je dobrze!
9 Potem Mojżesz i kapłani-lewici rzekli do całego Izraela te słowa: Zamilknij, Izraelu, i słuchaj, w dniu dzisiejszym stałeś się narodem Pana, Boga swego. 10 Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, i wypełniał Jego polecenia i prawa, które ja ci dzisiaj daję.

Przekleństwa i błogosławieństwa

11 Tego samego dnia wydał Mojżesz ludowi takie polecenie: 12 Gdy przekroczycie Jordan, staną na górze Garizim, by błogosławić lud: Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Józef i Beniamin. 13 A na górze Ebal staną, by przeklinać: Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan i Neftali. 14 Lewici zabiorą głos i zawołają do całego Izraela:
15 “Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu – rzecz obrzydliwą dla Pana, robotę rąk rzemieślnika – i postawi w miejscu ukrytym”. A w odpowiedzi cały lud powie: “Amen”.
16 “Przeklęty, kto gardzi swoim ojcem lub matką”. A cały lud powie: “Amen”.
17 “Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego”. A cały lud powie: “Amen”.
18 “Przeklęty, kto sprawia, że niewidomy błądzi na drodze”. A cały lud powie: “Amen”.
19 “Przeklęty, kto łamie prawo obcokrajowca, sieroty i wdowy”. A cały lud powie: “Amen”.
20 “Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odkrywa brzeg płaszcza swojego ojca”. A cały lud powie: “Amen”.
21 “Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem”. A cały lud powie: “Amen”.
22 “Przeklęty, kto obcuje cieleśnie ze swoją siostrą, córką ojca swego albo córką swojej matki”. A cały lud powie: “Amen”.
23 “Przeklęty, kto obcuje tak ze swoją teściową”. A cały lud powie: “Amen”.
24 “Przeklęty, kto w ukryciu wymierzy cios [śmiertelny] bliźniemu”. A cały lud powie: “Amen”.
25 “Przeklęty, kto bierze podarunek, by rozlać krew niewinnego”. A cały lud powie: “Amen”.
26 “Przeklęty, kto nie trzyma się nakazów tego Prawa i nie wypełnia ich”. A cały lud powie: “Amen”.

Księga Powtórzonego Prawa rozdział 26

Księga Powtórzonego Prawa rozdział 28