Więcej treści

 • Ksiega-rodzaju-rozdzial-47
  w

  Księga rodzaju rozdział 47

  Józef wszedłszy do faraona oznajmił mu: “Ojciec mój i bracia z trzodami, bydłem i całym dobytkiem przybyli z ziemi Kanaan i są już w kraju Goszen”. 2 Po czym Józef przedstawił faraonowi pięciu swych braci, których zabrał z sobą. 3 Faraon zapytał jego braci: “Jakie jest wasze zajęcie?” Odpowiedzieli mu: “Pasterzami trzód jesteśmy zarówno my, słudzy twoi, jak i […] Więcej

 • w

  Księga rodzaju rozdział 46

  Osiedlenie się rodziny Jakuba w Egipcie 1 Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem. A gdy przybył do Beer-Szeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego, Izaaka. 2 Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela: “Jakubie, Jakubie!” A gdy on odpowiedział: “Oto jestem”, 3 rzekł do niego: “Jam jest Bóg, Bóg ojca twego. Idź bez obawy do Egiptu, […] Więcej

 • w

  Księga rodzaju rozdział 45

  Józef daje się poznać braciom 1 Józef nie mógł opanować swego wzruszenia i wobec wszystkich, którzy tam byli, zawołał: “Niechaj wszyscy stąd wyjdą!” Nikogo nie było z nim, gdy Józef dał się poznać swym braciom. 2 Wybuchnąwszy głośnym płaczem, tak że aż usłyszeli Egipcjanie oraz dworzanie faraona, 3 rzekł do swych braci: “Ja jestem Józef! Czy ojciec mój jeszcze żyje?” […] Więcej

 • w

  Księga rodzaju rozdział 44

  Józef poddaje braci ostatniej próbie 1 Tymczasem [Józef] dał takie polecenie przełożonemu swego domu: “Napełnij torby tych ludzi żywnością, ile tylko zdołają unieść, i powkładaj pieniądze na wierzch do torby każdego. 2 Mój zaś puchar srebrny włożysz na wierzch torby najmłodszego oprócz pieniędzy za zboże”. [Przełożony] uczynił tak, jak mu Józef rozkazał. 3 O świcie wyprawiono ich wraz z ich […] Więcej

 • w

  Księga rodzaju rozdział 43

  W kraju panował ciężki głód. 2 A kiedy do ostatka spożyli zboże, które sprowadzili z Egiptu, rzekł do nich ojciec: “Idźcie znów kupić dla nas trochę żywności”. 3 Wtedy Juda powiedział mu: “Ów władca surowo nam przykazał: “Nie pokazujcie mi się na oczy, jeśli brata waszego nie będzie z wami”. 4 Jeżeli jesteś gotów posłać z nami naszego brata, pojedziemy i […] Więcej

 • w

  Księga rodzaju rozdział 42

  Przybycie braci Józefa do Egiptu 1 Gdy Jakub dowiedział się, że jest zboże w Egipcie, rzekł do swoich synów: “Czemu się ociągacie?” 2 I dodał: “Właśnie słyszałem, że w Egipcie jest zboże, idźcie tam i zakupcie dla nas zboża, abyśmy przetrwali i nie pomarli”. 3 Dziesięciu braci Józefa udało się zatem do Egiptu, aby tam kupić zboża. 4 Beniamina, brata Józefa, Jakub […] Więcej

 • w

  Księga rodzaju rozdział 41

  Wywyższenie Józefa W dwa lata później faraon miał sen. [Śniło mu się, że] stał nad Nilem. 2 I oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych, które zaczęły się paść wśród sitowia. 3 Ale oto siedem innych krów wyszło z Nilu, brzydkich i chudych, które stanęły obok tamtych nad brzegiem Nilu. 4 Te brzydkie i chude krowy pożarły siedem […] Więcej

 • w

  Księga rodzaju rozdział 40

  Po tych wydarzeniach podczaszy i nadworny piekarz króla egipskiego dopuścili się wykroczenia przeciwko swemu panu, przeciwko królowi egipskiemu. 2 Faraon, rozgniewawszy się na obu tych dworzan, głównego podczaszego i przełożonego nadwornych piekarzy, 3 oddał ich pod straż przełożonego dworzan, do więzienia tam właśnie, gdzie przebywał Józef. 4 Tenże przełożony dworzan powierzył ich opiece Józefa, który miał im usługiwać. A gdy przebywali […] Więcej

 • w

  Księga rodzaju rozdział 39

  Józef został uprowadzony do Egiptu. I kupił go od Izmaelitów, którzy go tam przyprowadzili, Egipcjanin Potifar, urzędnik faraona, dowódca straży przybocznej. 2 Pan był z Józefem i dlatego wiodło mu się dobrze i był w domu swego pana, Egipcjanina. 3 Ten jego pan spostrzegł, że Bóg jest z Józefem i sprawia, że mu się dobrze wiedzie, cokolwiek czyni. 4 Darzył […] Więcej

 • w

  Księga rodzaju rozdział 38

  W owym czasie Juda opuścił swych braci wędrując ku dolinie zaszedł do pewnego mieszkańca miasta Adullam, imieniem Chira. 2 Ujrzawszy tam córkę pewnego Kananejczyka, noszącego imię Szua, wziął ją za żonę i zbliżył się do niej. 3 Ona zaś poczęła i urodziła syna, któremu dano imię Er. 4 Potem jeszcze raz poczęła, urodziła syna i nazwała go Onan. 5 A gdy znów urodziła […] Więcej

 • w

  Księga rodzaju rozdział 37

  1 Jakub mieszkał w kraju, w którym zatrzymał się jego ojciec, czyli w Kanaanie. 2 Oto są dzieje potomków Jakuba. Józef jako chłopiec siedemnastoletni wraz ze swymi braćmi, synami żon jego ojca Bilhy i Zilpy, pasał trzody. Doniósł on ojcu, że źle mówiono o tych jego synach. 3 Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu […] Więcej

 • w

  Księga rodzaju rozdział 36

  Oto potomkowie Ezawa, czyli Edomu. 2 Ezaw wziął sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu: Adę, córkę Elona Chetyty, Oholibamę, córkę Chiwwity imieniem Ana, wnuczkę Sibeona, 3 i Basmat Izmaelitkę, siostrę Nebajota. 4 Ada urodziła Ezawowi Elifaza, Basmat – Reuela, 5 a Oholibama urodziła Jeusza, Jalama i Koracha. Są to synowie Ezawa, którzy mu się urodzili w kraju Kanaan. 6 Ezaw, zabrawszy swoje żony, synów i córki, […] Więcej

Załaduj więcej
Gratulacje. Dotarłeś do końca internetu.