Więcej treści

 • w ,

  Księga rodzaju rozdział 25

  Potomkowie Abrahama i Ketury. Śmierć Abrahama 1 Abraham poślubił jeszcze drugą kobietę, imieniem Ketura. 2 Ona to urodziła mu Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. 3 Jokszan był ojcem Saby i Dedana; synami zaś Dedana byli: Aszszurim, Letuszim i Leummim. 4 Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. – Ci wszyscy byli potomkami Ketury. 5 Abraham całą swą majętność […] Więcej

 • w ,

  Księga rodzaju rozdział 24

  Rebeka żoną Izaaka 1 Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Bóg mu we wszystkim błogosławił. 2 I rzekł Abraham do swego sługi, który piastował w jego rodzinie godność zarządcy całej posiadłości: “Połóż mi twą rękę pod biodro, 3 bo chcę, żebyś mi przysiągł na Pana, Boga nieba i ziemi, że nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony […] Więcej

 • w ,

  Księga rodzaju rozdział 23

  Śmierć i pogrzeb Sary 1 Sara doczekała się stu dwudziestu siedmiu lat życia. 2 Zmarła ona w Kiriat-Arba, czyli w Hebronie, w kraju Kanaan. Abraham rozpoczął więc obrzędową żałobę po Sarze, aby ją opłakać. 3 A potem powstawszy odszedł od swej zmarłej i zwrócił się do Chetytów z taką prośbą: 4 “Choć mieszkam wśród was jako przybysz, sprzedajcie mi tu u […] Więcej

 • Wschodzące

  w ,

  Księga rodzaju rozdział 22

  Moria 1 A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: “Abrahamie!” A gdy on odpowiedział: “Oto jestem” – 2 powiedział: “Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę”. 3 Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych […] Więcej

 • w ,

  Księga rodzaju rozdział 21

  Narodziny Izaaka. Oddalenie Izmaela 1 Wreszcie Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. 2 Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. 3 Abraham dał swemu synowi, którego mu Sara urodziła, imię Izaak. 4 Abraham obrzezał Izaaka, gdy ten miał osiem dni, tak jak to Bóg mu przykazał. 5 Abraham […] Więcej

 • w ,

  Księga rodzaju rozdział 20

  Abraham w Gerarze 1 Potem Abraham powędrował stamtąd do Negebu i osiedlił się pomiędzy Kadesz a Szur. A gdy przebywał w Gerarze, 2 mawiał o swej żonie Sarze: “Jest ona moją siostrą”. Wobec tego Abimelek, król Geraru, wysłał [swoich] ludzi, by zabrali Sarę. 3 Tej samej jednak nocy przyszedł Bóg do Abimeleka we śnie i powiedział do niego: “Umrzesz z […] Więcej

 • w ,

  Księga rodzaju rozdział 19

  Zniszczenie Sodomy i Gomory 1 Owi dwaj aniołowie przybyli do Sodomy wieczorem, kiedy to Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich ujrzał, wyszedł naprzeciw nich i oddawszy im pokłon do ziemi 2 rzekł: “Raczcie, panowie moi, zajść do domu sługi waszego na nocleg; obmyjcie sobie nogi. a rano pójdziecie w dalszą drogę”. Ale oni mu rzekli: “Nie! […] Więcej

 • Wschodzące

  w ,

  Księga rodzaju rozdział 18

  Bóg w gościnie u Abrahama 1 Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. 2 Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, 3 rzekł: “O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego […] Więcej

 • w ,

  Księga rodzaju rozdział 17

  Księga rodzaju rozdział 17 Przymierze Boga z Abramem – Obrzezanie 1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: “Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny, 2 chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy Mną a tobą i dać ci niezmiernie liczne potomstwo”. 3 Abram padł na oblicze, a Bóg tak do […] Więcej

 • w ,

  Księga rodzaju rozdział 16

  Księga rodzaju rozdział 16 Pierworodny syn Abrama – Izmael 1 Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu jednak potomka. Miała zaś niewolnicę Egipcjankę, imieniem Hagar. 2 Rzekła więc Saraj do Abrama: “Ponieważ Pan zamknął mi łono, abym nie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy; może z niej będę miała dzieci”. Abram usłuchał rady Saraj. 3 Saraj, żona Abrama, wzięła zatem niewolnicę […] Więcej

 • w ,

  Księga rodzaju rozdział 15

  Księga rodzaju rozdział 15 Zapowiedź licznego potomstwa i przymierze 1 Po tych wydarzeniach Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: “Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita”. 2 Abram rzekł: “O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą […] Więcej

 • w ,

  Księga rodzaju rozdział 14

  Księga rodzaju rozdział 14 Wyprawa wojenna królów mezopotamskich 1 Za czasów Amrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Kedorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goim, 2 wszczęli wojnę z królem Sodomy, Berą, z królem Gomory, Birszą, z królem Admy, Szinabem, z królem Seboim, Szemeeberem, i z królem miasta Beli, czyli Soaru. 3 Ci ostatni królowie sprzymierzyli się z sobą w […] Więcej

Załaduj więcej
Gratulacje. Dotarłeś do końca internetu.