Więcej treści

 • w

  Księga Kapłańska rozdział 24

  ŚWIECZNIK I CHLEBY POKŁADNE Oliwa do świecznika 1 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 2 “Rozkaż Izraelitom, aby dostarczyli ci do świecznika czystej oliwy wyciśniętej z oliwek, aby zapewnić nieustanne światło. 3 Na zewnątrz zasłony świadectwa w Namiocie Spotkania Aaron go ustawi, [by świecił] od wieczora aż do poranka przed Panem, nieustannie. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń. 4 Na czystym świeczniku […] Więcej

 • w

  Księga Kapłaństwa rozdział 23

  CZASY ŚWIĘTE Szabat 1 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: 2 “Mów do Izraelitów i powiedz im: Oto czasy święte Pana, na które będziecie wzywać ich zwołaniami świętymi, to są moje czasy święte! 3 Przez sześć dni praca będzie wykonywana, ale siódmego dnia jest uroczysty szabat, jest zwołanie święte, nie będziecie wykonywać [w tym dniu] żadnej pracy – to jest szabat […] Więcej

 • w

  Księga Kapłańska rozdział 22

  ŚWIĘTOŚĆ KAPŁANÓW Świętość zwykłego kapłana 1 Potem Pan powiedział do Mojżesza: “Mów do kapłanów, synów Aarona, i powiedz im: [Kapłan] nie będzie się narażał na nieczystość z powodu zwłok zmarłego krewnego, 2 chyba tylko z powodu najbliższych krewnych, z powodu matki, ojca, syna, córki, brata, 3 siostry dziewicy, która jest mu [szczególnie] bliska, ponieważ nie należy do żadnego męża. Z […] Więcej

 • w

  Księga Kapłańska rozdział 21

  ŚWIĘTOŚĆ KAPŁANÓW Świętość zwykłego kapłana 1 Potem Pan powiedział do Mojżesza: “Mów do kapłanów, synów Aarona, i powiedz im: [Kapłan] nie będzie się narażał na nieczystość z powodu zwłok zmarłego krewnego, 2 chyba tylko z powodu najbliższych krewnych, z powodu matki, ojca, syna, córki, brata, 3 siostry dziewicy, która jest mu [szczególnie] bliska, ponieważ nie należy do żadnego męża. Z […] Więcej

 • w

  Księga Kapłańska rozdział 20

  KARY ZA NIEZACHOWANIE ŚWIĘTOŚCI Kary za bałwochwalstwo 1 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: 2 “Mów do Izraelitów: Ktokolwiek spośród synów Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się w Izraelu, da jedno ze swoich dzieci Molochowi, będzie ukarany śmiercią. Miejscowa ludność ukamienuje go. 3 Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i wyłączę go spośród jego ludu, ponieważ dał jedno […] Więcej

 • w

  Księga Kapłańska rozdział 19

  ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA CODZIENNEGO Przepisy dotyczące kultu 1 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: 2 “Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! 3 Każdy z was będzie szanował matkę i ojca i będzie zachowywał moje szabaty. Ja jestem Pan, Bóg wasz! 4 Nie zwracajcie się do bożków. Nie czyńcie sobie bogów z lanego metalu. […] Więcej

 • w

  Księga Kapłańska rozdział 18

  Świętość małżeństwa i rodziny 1 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: 2 “Mów do Izraelitów i powiedz im: Ja jestem Pan, Bóg wasz! 3 Tego, co czynią w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście, nie czyńcie. Tego, co czynią w ziemi Kanaan, do której was wprowadzę, nie czyńcie. Nie będziecie postępować według ich obyczajów. 4 Będziecie wypełniać moje wyroki, będziecie przestrzegać moich ustaw, aby […] Więcej

 • w

  Księga Kapłańska rozdział 17

  PRAWO ŚWIĘTOŚCI Tylko na jednym miejscu wolno zabijać i składać ofiary 1 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: 2 “Mów do Aarona, do jego synów i do wszystkich Izraelitów i powiedz im: Oto nakaz, który dał Pan: 3 Jeżeli kto z domu Izraela zabija cielca albo owcę, albo kozę w obrębie obozu lub poza obozem, 4 i nie przyprowadzi ich przed wejście do […] Więcej

 • w

  Księga Kapłaństwa rozdział 16

  DZIEŃ PRZEBŁAGANIA Przygotowania 1 Następnie powiedział Pan do Mojżesza po śmierci dwóch synów Aarona, którzy pomarli, kiedy zbliżyli się do Pana. 2 Pan powiedział do Mojżesza: “Powiedz Aaronowi, swojemu bratu, żeby nie w każdym czasie wchodził do Miejsca Najświętszego poza zasłonę, przed przebłagalnię, która jest na arce, aby nie umarł, kiedy będę się ukazywać w obłoku nad przebłagalnią. 3 Oto […] Więcej

 • w

  Księga Kapłańska rozdział 15

  NIECZYSTOŚCI SEKSUALNE Wycieki u mężczyzn 1 Następnie powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: 2 “Mówcie do Izraelitów i powiedzcie im: Jeżeli jaki człowiek cierpi na wycieki ze swego ciała, to jego wyciek jest nieczysty. 3 Nieczystość pochodząca z wycieku na tym polega: czy jego ciało wypuszcza wyciek, czy też zatrzymuje go, to jest nieczystość. 4 Każde łóżko, na którym spoczywał chory na […] Więcej

 • w

  Księga Kapłańska rozdział 14

  Oczyszczenie po uzdrowieniu z trądu 1 Następnie powiedział Pan do Mojżesza: 2 “To jest prawo dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia: będzie przyprowadzony do kapłana, 3 a kapłan wyjdzie poza obóz. Jeżeli kapłan stwierdzi, że trędowaty został uzdrowiony z choroby trądu, 4 to kapłan każe, żeby ten, który ma być oczyszczony, przyniósł dwa ptaki żywe, czyste, kawałek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i […] Więcej

 • w

  Księga Kapłańska rozdział 13

  PRZEPISY DOTYCZĄCE TRĄDU Trąd u ludzi. Pierwszy rodzaj: nabrzmienie, wysypka lub plama 1 Dalej powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: 2 “Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. 3 Kapłan obejrzy chore […] Więcej

Załaduj więcej
Gratulacje. Dotarłeś do końca internetu.