Więcej treści

 • w

  Księga Liczb rozdział 33

  Poszczególne etapy wyjścia 1 Oto miejsca postoju Izraelitów, którzy swoimi oddziałami wojskowymi wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza i Aarona. 2 Mojżesz zapisywał na rozkaz Pana miejsca, skąd rozpoczynał się dalszy ciąg pochodu. Takie to są owe miejsca postojów, z których ruszali dalej. 3 W pierwszym miesiącu wyruszyli z Ramses. Był to piętnasty dzień pierwszego miesiąca, nazajutrz po Święcie Paschy, […] Więcej

 • w

  Księga Liczb rozdział 32

  Podział Zajordania 1 Rubenici i Gadyci posiadali liczne i bardzo duże stada. Gdy ujrzeli krainę Jezer i Gilead, uznali, że ta okolica nadaje się bardzo do hodowli bydła. 2 Podeszli więc i tak mówili do Mojżesza, kapłana Eleazara i książąt społeczności: 3 “Atarot, Dibon, Jazer i Nimra, Cheszbon, Eleale, Sibma, Nebo i Beon, 4 kraj, który Pan poddał społeczności Izraela, nadaje się […] Więcej

 • w

  Księga Liczb rozdział 30

  Mojżesz mówił do Izraelitów zgodnie z tym wszystkim, co mu Pan nakazał. Prawo o ślubach 2 Mówił więc Mojżesz do wodzów pokoleń izraelskich te słowa: “Oto, co nakazuje Pan: 3 Jeśli mężczyzna złoży ślub Panu albo zobowiąże się do czego przysięgą, nie może łamać swego słowa, ale winien wypełnić dokładnie to, co wyrzekł swymi ustami. 4 Gdy kobieta złoży ślub […] Więcej

 • w

  Księga Liczb rozdział 29

  Ofiary siódmego nowiu 1 W pierwszym dniu siódmego miesiąca będziecie mieć zwołanie święte; wtedy nie wolno wykonywać żadnej pracy. Będzie to dla was dzień trąbienia. 2 Złożycie wtedy na ofiarę całopalną, jako miłą woń dla Pana, jednego młodego cielca, barana i siedem jagniąt jednorocznych bez skazy, 3 do tego odpowiednią ofiarę z pokarmów: najczystszą mąkę zaprawioną oliwą, a mianowicie […] Więcej

 • w

  Księga Liczb rozdział 28

  1 Pan mówił tak do Mojżesza: 2 “Oznajmij Izraelitom następujące rozporządzenie: Czuwajcie nad tym, by składać Mi w określonym czasie dary ofiarne, moje pokarmy jako ofiary spalane, na miłą woń dla Mnie. Ofiary codzienne 3 Oznajmij im: Ofiary spalane, które winniście składać Panu, są następujące: dwa roczne jagnięta bez skazy codziennie na nieustanną ofiarę całopalną. 4 Jedno jagnię ma być złożone […] Więcej

 • w

  Księga Liczb rozdział 27

  Wyposażenie “córek dziedziczących” 1 Następnie przyszły córki Selofchada, syna Chefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manassesa, syna Józefa. Nosiły one imiona: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa. 2 Wystąpiły przed Mojżeszem, kapłanem Eleazarem, przed książętami i całą społecznością u wejścia do Namiotu Spotkania i rzekły: 3 “Ojciec nasz umarł na pustyni, ale nie należał do zgrai tych, którzy się połączyli […] Więcej

 • w

  Księga Liczb rozdział 26

  1 rzekł Pan do Mojżesza i Eleazara, syna kapłana Aarona: 2 “Dokonajcie obliczenia całej społeczności Izraelitów według rodów, od dwudziestu lat wzwyż, zdolnych do walki”. 3 Mojżesz więc i kapłan Eleazar na równinach Moabu, naprzeciw Jerycha nad Jordanem, tak zarządzili: 4 “Od dwudziestu lat wzwyż, jak to Pan nakazał Mojżeszowi oraz Izraelitom przy wyjściu z Egiptu [spisze się lud]”. Otóż Izraelici, którzy […] Więcej

 • w

  Księga Liczb rozdział 25

  Gdy przebywali w Szittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. 2 One to nakłaniały lud do brania udziału w ofiarach składanych ich bożkom. Lud spożywał dary ofiarne i oddawał pokłon ich bogom. 3 Izrael przylgnął do Baal-Peora, i gniew Pana zapłonął przeciw niemu. 4 I rzekł Pan do Mojżesza: “Zbierz wszystkich [winnych] przywódców ludu i powieś ich dla Pana wprost słońca, […] Więcej

 • w

  Księga Liczb rozdział 24

  Gdy Balaam spostrzegł, że dobre jest w oczach Pana błogosławienie Izraela, nie odszedł wcale, jak przedtem, aby szukać wróżb, lecz twarz obrócił ku pustyni. 2 Gdy więc podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży 3 i zaczął głosić swoje pouczenie, mówiąc: “Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy; 4 wyrocznia […] Więcej

 • w

  Księga Liczb rozdział 23

  Wtedy rzekł Balaam do Balaka: “Wznieś mi tu siedem ołtarzy i przyprowadź mi siedem młodych cielców i siedem baranów”. 2 Balak uczynił według życzenia Balaama, i ofiarowali wspólnie na każdym ołtarzu młodego cielca i barana. 3 Wtedy rzekł Balaam do Balaka: “Pozostań tu przy twojej całopalnej ofierze, ja zaś odejdę. Może objawi mi się Pan, a co mi dozwoli […] Więcej

 • w

  Księga Liczb rozdział 22

  Potem Izraelici ruszyli dalej i rozbili namioty na równinach Moabu po drugiej stronie Jordanu, naprzeciw Jerycha. Król Moabu wzywa Balaama 2 Balak, syn Sippora, widział wszystko, co uczynił Izrael Amorytom. 3 Wtedy strach ogarnął Moab przed tym ludem, który był tak liczny, i lękał się Moab Izraelitów. 4 Rzekł więc Moab do starszych spośród Madianitów: “Teraz to mnóstwo pożre wszystko […] Więcej

Załaduj więcej
Gratulacje. Dotarłeś do końca internetu.